ایده های  خوب به  صرف ماندن در ذهن، عملیاتی نمی شود ؛ برای  اجرایی شدن  آنها  باید

 .از روش های علمی پرورش ایده استفاده کرد و مدل های نوین خلق پروژه را به کار گرفت

اطلاعات خود را با ما در میان بگذارید

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.