شروع هر کاری با درخشش ایده‌ای در ذهنمان آغاز می‌شود. ایده‌ها اگر به درستی طرح شوند و به اندازه کافی درخشان باشند، در فرآیند تکامل قرار می‌گیرند، یک ایده  خوب می‌تواند به یک طرح و سسیستم نظامند، با استراتژی قدرتمند،تبدیل شود. رهش متخصص

 .ایده پردازی و تکمیل آن هاست

یکی از تاثیر گذار‌ترین بخش‌ها در زندگی هر جامعه‌ای، فرهنگ و موضوعات اجتماعی آن جامعه است. روش علمی و بروز برای تصمیم سازی در این حوزه، تنها راه‌حل برون رفت از بحران های فرهنگی و اجتماعی  است.  "رهش"  قصد دارد فرآیند  دقیق  علمی و نگاهی نو

.درطراحی‌های جدید فرهنگی و اجتماعی کشور ایجاد کند

در ایده‌های فرهنگی-اجتماعی نوشتن طرح مناسب با مختصات موجود، مستلزم یک آسیب شناسی دقیق است، تا راهبردها و سیاست‌گذاری‌های کلان را بتوان ترسیم کرد و با امکان سنجی مطلوب، تحقق یا عدم تحقق چنین ایده‌هایی را بررسی کرد.  ایده‌ هایی  که از این مسیر گذر  کنند،  نیازمند به تولید  محتوای پژوهشی

.هستند که با منطق  طراحی پروژه  سازگاری  علمی داشته باشد

رهش به دنبال رشد و ارتقاء سطح اجتماعی-اقتصادی جامعه با خلق مدل‌های نوین فرهنگی است. تحقق این امر در گرو اتصال شبکه‌ای مجموعه‌های همسو است. ارتباط و اتصال درست این مجموعه‌ها موجب توسعه گستره‌ فعالیت‌ها و تاثیرگذاری بیشتر خواهد شد. برآیند این نگاه، تاثیر  شگرفی در شیوه  مدیریت  فرهنگی-اجتماعی

.جامعه ایرانی خواهد داشت

محصولات رهش

هنر و زیبایی شناسی

مدیریت و کسب و کار

مشاوره پروژه‌ها

فلسفه برای کودکان و نوجوانان

رویداد ها

برگزاری اولین دوره تربیت مربی فلسفه برای کودکان

در دانشگاه علامه طباطبائی

گعده های نو اندیشی حلقه طهران

برگزاری دوره فلسفه برای کودکان و نوجوانان
 مدرسه علامه طباطبائی پاسداران

همکاران

خلق مدل های فرهنگی اجتماعی