گفتگو با طعم فلسفه

آزادی

آزادی برای همه یک حق مسلم است، هر انسانی باید برای کسب آن تلاش کند. از طرف دیگر، برای اینکه حق آزاد بودن برای همه تبدیل به یک واقعیت شود، هر انسانی  باید  به  آزادی دیگری احترام بگذارد و  در صورت  لزوم  آزادی خود را مدتی  فراموش کند.  کودکان،  آزادی کمتری از والدینشان دارند، اما باید نسبت آزادی بیشتر و

. مسئولیت های بیشتر را درک کنند

در این دوره سعی می‌شود مفهوم اراده و نسبت آن با دیگران و بدن خود انسان کشف شود، به سوال همه‌گیر کودکان در مورد بزرگ شدن و فواید آن پاسخ داده

 .شود و در انتها به جای یک زندانی در مورد آزادی فکر می‌کنیم

 

ثبت نام در دوره

خوب و بد

کودکان باید منابع معتبری برای تشخیص خوبی‌ها و بدی‌ها داشته باشند، آیا اطاعت از والدین، قانون، ترس از تنبیه و امید به تشویق معیار های مناسبی هستند؟! آنها باید

،بدانند چه حدودی را در رفتار خود رعایت کنند تا نه دچار خلاف عرف شوند و نه به تمایلات متعارف درونی خود ظلم کنند. در مجموعه "خوب و بد" موضوعاتی همچون قانون

مهربانی، شناخت و جایگاه درست  آن  و  اطاعت ازوالدین  طرح  می‌شود. درانتها  درمورد مفهوم  بخشندگی  و خودخواهی  سخن   گفته   می‌شود  و  تلاش می‌شود اندازه

.و جایگاه مناسب برای کمک کردن به دیگران را کشف کنیم

ثبت نام در دوره

زندگی

یکی از موضوعات مهم برای شروع گفتگو با فرزندان مفهوم زندگی است. "ما هر روز از خواب بیدار می‌شویم، می خوریم، فعالیت می کنیم و به بودنمان ادامه می‌دهیم. این‌ ها برای چیست؟ برای یادگرفتن، خوش‌گذراندن، دوست داشتن،  بچه دار شدن،  کمک کردن؟  یا فقط برای این‌که سالم هستیم. آیا واقعا باید بدانیم

 چرا  زندگی  می‌کنیم؟  برای بعضی‌ها زندگی با ثروت معنوی و رازهایش کفایت می‌کند و برای بعضی دیگر، لازم است این سوال را از خود بپرسند تا به زندگی‌شان

.معنا دهد

دردوره "زندگی" روشِ طرحِ مناسب موضوعاتی همچون خوشبختی و دلایل آن، رنج‌ها و سختی های زندگی، معنای وجود، بلندپروازی، اهداف زندگی و در انتها درک درست مفهموم  مرگ،  با فرزندان  آموزش  داده  می‌شود.  همچنین  با  تمرین  پرسشگری، مانع از آن می‌شویم تا اگر فرزندان سوالی پرسیدند که جوابی برای آن

.نداشتیم ،گفتگو با شکست مواجه نشود

ثبت نام در دوره